FAQ - OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

CESTOVÁNÍ DO ITÁLIE

 

1. Je možné cestovat do Itálie?
Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je od 7. do 15. ledna povolen vstup s negativním antigenním nebo PCR testem ne starším 48h. Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována. Pokud jste v období 21.12.-6.1. navštívili více zemí skupiny C ne z nezbytných důvodů, vztahuje se na vás jiný režim (povinná karanténa 14 dní).
ale POZOR! do 15. ledna platí zákaz pohybu mezi regiony, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost.

Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách místního ministerstva zahraničí - odkaz v kapitole Vstup a transit níže.

Všichni občané přijíždějící z ČR, s testem či bez, jsou povinni se ihned po příjezdu nahlásit na Oddělení prevence příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria - návod: do google zadejte "ASL dipartimento prevenzione a místo pobytu")

Uvnitř Itálie platí různý stupeň omezení pohybu dle regionů:

Dne 4.1. zasedala vláda, která na základě stále silné cirkulace viru Covid-19 dohodla následující (prakticky se jedná o prodloužení až zpřísnění dosavadních omezujících opatření, přitom možnost návštěvy přátel v omezeném počtu zůstává zachována):

Od 8. ledna dojde ke zpřísnění parametrů pro určování zón dle indexu Rt: Rt mezi 1-1,25 - oranžová zóna, Rt 1,25 a výše - červená zóna (lock down) - dá se tudíž očekávat vyšší počet regionu s přísnějšími opatřeními.

Dále: V období od 7.-15. ledna bude platit zákaz nočního vycházení od 22 h, zákaz přesunu mezi regiony, bude povolena návštěva maximálně jednou denně dvou osob (nepočítaje nezletilé do 14 let) u rodinných příslušníků nebo přátel. Ve dnech 7-8. ledna (čt-pá) dojde k částečnému uvolnění ("posílená žlutá"): bude možný přesun v rámci regionu, budou otevřeny bary a restaurace do 18h, obchody a obchodní centra. O víkendu 9-10. ledna bude celá Itálie opět v oranžové zóně, tj. zákaz opuštění obce bydliště, uzavření restaurací a barů, obchody zůstanou otevřeny. Od 11.-15. ledna bude opět v Itálii platit rozdělení regionů dle šíření nákazy do semaforu, s tím, že regiony s nejnižším výskytem nákazy budou moci být zařazeny do tzv. bílé zóny, kde bude povoleno otevření kin, muzeí, divadel, fitness center a bazénů. Od 16. ledna by mělo být vyhlášeno nové nařízení vlády, očekáváme, že parametry nebudou známy dříve než koncem příštího týdne nebo víkendu. ZÚ Řím bude operativně informovat zde.

Červená zóna = výrazné omezení vycházení. Pro opuštění domova musí být prokazatelné důvody a čestné prohlášení (práce, zdraví, nezbytné důvody).

Oranžová zóna = omezení pohybu -Zde platí omezení pohybu mezi obcemi (zákaz opustit obec kromě prokazatelných závažných důvodů) a uzavření pohostinství.

Žlutá zóna = zde platí např. celonárodní omezení nočního vycházení (22-05) nebo zkrácená doba provozu restaurací (do 18.00h).

Všichni cestující do Itálie musí vyplnit čestné prohlášení, viz odkaz MZV IT:

https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

Formulář - čestné prohlášení


2. Co musím udělat pro vstup na území Itálie a transit?
Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je od 7. do 15. ledna povolen vstup s negativním antigenním nebo PCR testem ne starším 48h. Pokud jste v období 21.12.-6.1. navštívili více zemí skupiny C ne z nezbytných důvodů, vztahuje se na vás jiný režim (povinná karanténa 14 dní).

Povinnost vyplnit si čestné prohlášení (autodichiarazione) a nahlásit svůj příjezd místní ASL - zdravotnímu zařízení - zůstává zachována.

Pro podmínky Vaší konkrétní cesty velice doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem či zda se na Vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

Počínaje 10. prosincem 2020 se v italském seznamu zemí C nachází: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Dánsko (včetně Faerských ostrovů a Grónska), Estonsko, Finsko, Francie (včetně Guadeloupe, Martiniku, Guyany, Réunion, Mayotte a kromě jiných území nacházejících se mimo evropský kontinent), Německo, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko (s výjimkou území mimo evropský kontinent), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Česká republika, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně území na africkém kontinentu), Švédsko, Maďarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (včetně Normanských ostrovů, ostrova Man, Gibraltaru a britských základen na ostrově Kypr a kromě území mimo evropský kontinent pro za které odpovídá Království za mezinárodní vztahy), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Andorra, Monacké knížectví.

Výjimky z karantény (někdy zůstává povinnost testu) jsou připuštěny v případě nezbytnosti u důvodů, jejichž výčet obsahuje ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení z 3. prosince 2020 (práce, absolutní urgence či zdravotní důvody).

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti karantény a testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 8 odst. 8 Dekretu premiéra):

 1. vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) - do 120h
 2. průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)
 3. zdravotnický personál z pracovních důvodů
 4. přeshraniční pracovníci
 5. zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí
 6. zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál
 7. žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště
 8. posádky dopravních a přepravních prostředků
 9. cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Upozornění: vzhledem k současné situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, kromě ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském.

Itálie pozastavila všechny lety, odlétající z UK. Příslušné nařízení také zakazuje vstup do Itálie všem, kteří se v posledních 14 dnech pohybovali na území UK. Pokud se již tyto osoby nacházejí v Itálii, musejí – i pokud nevykazují symptomy Covid-19 - kontaktovat místně příslušnou zdravotní instituci (ASL) a podrobit se PCR či antigennímu testu (výtěr).

TRANSIT: Ve světle nových opatření je v transitu přes červenou a oranžovou zónu je nutno prokázat účel a nezbytnost cesty.
Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).


3. Jaká pravidla je třeba dodržovat během pobytu v Itálii?
V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav je vyhlášen do 31. ledna 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti). Uvažuje se o prodloužení nouzového stavu až do konce června.

K novým opatřením a omezením vycházení v určitých regionech:

1. V červené zóně je zaveden lockdown, občané se nesmí až na nezbytné důvody (zaměstnání, škola, zdravotní a jiné důvody) v místě volně pohybovat. Uzavřeny jsou ekonomické aktivity, mimo provozy nezbytně nutné (potraviny, lékárny, kadeřnictví). Za podmínky dodržení fyzických rozestupů je umožněno doprovázet děti do školních zařízení a na sportovní aktivity v místě bydliště.

2. V oranžové zóně je zakázán pohyb mimo obec bydliště veřejnými i soukromými dopravními prostředky a občané nesmí opustit tuto zónu. V nezbytných případech opět platí výjimky. Uzavřeny jsou bary, restaurace a cukrárny, ale zůstává možnost donáškové služby.

3. Ve žluté zóně - s nekritickým výskytem onemocnění - platí celonárodní úprava.

Na celém území Itálie platí zákaz vycházení od 22:00 do 05:00. Výjimky jsou připuštěny jen z prokazatelných důvodů (práce, studium, zdraví a situace nouze), přičemž je nutné současně vyplnit i písemné čestné prohlášení.

Nákupní centra jsou o svátcích uzavřena (s výjimkou prodeje novin a tabáku, léků a hygienických potřeb). Rovněž jsou uzavřena muzea a výstavní prostory. Až na nezbytně nutné cesty (práce, studium, jiné nezbytné důvody) se nedoporučuje cestovat ani soukromými, ani veřejnými dopravními prostředky.

Lyžařská centra zůstanou do 17. ledna uzavřena - není vyloučeno prodloužení stavu.

Obecně: nošení roušek zavedeno po celé Itálii všude, i venku (výjimky platí pro děti mladší 6 let, sportovní aktivity nekontaktního typu a osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou roušky nosit), v opačném případě hrozí pokuty od 400-1000 Eur. Nově je důrazně doporučeno nosit roušky i v obytných prostorách při přítomnosti nespolužijících osob. Restaurace, bary, hospody a cukrárny jsou otevřeny pouze do 18:00. U jednoho stolu mohou sedět nejvíce 4 osoby (pokud se nejedná o spolubydlící). Zakázáno je shlukování se před bary apod. Zakázány jsou venkovní oslavy. Ulice a náměstí, na kterých dochází ke shromažďování osob, je možné uzavřít od 21:00 pro veřejnost. Uzavřena jsou wellness centra, lázeňská zařízení, lyžařská centra apod. - mohou platit regionální výjimky - doporučujeme ověřit u provozovatele služeb. Nákupní centra jsou od 4. 12. do 15. 1. o svátcích uzavřena (bude připuštěn pouze prodej novin a tabáku, léků a obchodů s hygienickými potřebami). Uzavřena jsou i muzea a výstavní prostory.

Pozor: platí celonárodní zákaz večerního vycházení od 22h-05h. Venkovní pohyb je v těchto hodinách umožněn pouze v prokazatelně odůvodněných případech (například návrat z/do zaměstnání či naléhavá zdravotní situace), přičemž je nutné předložit prohlášení se zdůvodněním (autocertificazione). V Lombardii platí i celodenní zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Za porušení příslušných regionálních nařízení lze uložit pokutu ve výši 400 až 3000 euro.


4. Budou v hotelu fungovat bazény, wellness a další služby?
Z důvodu Covid opatření může být provoz wellness centra či dětského koutku omezen či zcela uzavřen. Nedostupnost této služby nelze zpětně nárokovat u CK a není důvodem k odstoupení klienta od smlouvy o zájezdu bez uhrazení stornopoplatků. Aktuální informace budou upřesněny v odjezdových pokynech nebo na www.forline.cz.


5. Jak bude fungovat stravování v hotelích?
V případě přetrvávajících opatření z důvodu pandemie Covid 19 může být způsob stravování v námi nabízených ubytovacích kapacitách upraven podle aktuálně platných norem tzn. např. bufet bude obsluhovaný personálem za plexisklem či bufet bude kompletně nahrazený stravou servírovanou nebo může být kombinací obojího.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité odkazy:

Sledujte doporučení o cestování zde: MZV nebo MAPA CESTOVATELE

Sledujte nejnovější podmínky o cestování do Itálie zde: VÍZA A KONZULÁRNÍ INFORMACE

Kontakty na krajské hygienické stanice: HYGIENICKÉ STANICE A ZDRAVOTNÍ ÚSTAVY 

Zaregistrujte se do systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Formou SMS zprávy budete pravidelně informováni o jakémkoli případném nebezpečí a o vývoji situace: DROZD MZV 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garance CK FOR-LINE tour, s.r.o. jako pořadatele zájezdu:

Garantujeme vrácení všech uhrazených peněz na Váš účet do 14 dnů nikoliv voucherem či kreditem, pokud vystornujete zájezd 48h a méně před odjezdem v případě cestovního omezení z důvodu koronaviru

 • Uzavření státních hranic
 • Zavedení povinné státní karantény bez možnosti nahrazení karantény testem v cílové destinaci nebo v ČR po návratu

 

Garantujeme bezplatnou změnu termínu 3-7 dní před odjezdem v případě

 • Vláda oficiálně doporučí necestovat do cílového regionu dané země z důvodů pandemie Covid 19 (info na stránkách MZV)

 

Ve spolupráci s našimi léta ověřenými partnery, uděláme maximum pro Vaše bezpečí.

 

 

forline Promotour

 FB G+ Instagram youtube

telefon Tel.: 515 915 290

Dovolujeme si Vás upozornit, že naše cestovní kancelář FOR-LINE tour je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/99 Sb.

 

ACKA cest

 

 

Top